انواع باتری های مورد استفاده در سیستم های خورشیدی

انواع باتری های مورد استفاده در سیستم های خورشیدی

باتری در سیستم های جدا از شبکه جهت ذخیره انرژی در هنگام تولید توان زیاد و تغذیه بارها در هنگام کمبود توان مورد استفاده قرار میگیرد. واحد باتری ها با آمپر- ساعت مشخص می شود و هر چه عدد آمپر- ساعت بزرگتر باشد باتری قابلیت تامین توان بیشتری دارد.

باتری های لید اسید یا سیلد اسید

متداولترین باتری ها برای سیستم های خورشیدی هستند. مهمترین مزیت این نوع باتری ها را میتوان هزینه پایین، موجود بودن در اندازه های مختلف و بلوغ تکنولوژی نام برد.

باتری های لیتیوم یون

این نوع باتری ها دارای طول عمر زیادی هستند و دارای نرخ دشارژ و شارژ طولانی هستند.

باتری های نیکل کادمیم

این نوع باتری ها نیز در سیستم خورشیدی استفاده میشوند. عیب اصلی این نوع باتری ها قیمت بالای این نوع باتری ها است. البته انواع دیگری از باتری ها نیز وجود دارد که در سیستم های خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرد.

در مجموع عیب اصلی باتری ها طول عمر پایین باتری ها است که در حال حاضر محققین متعددی در این زمینه مشغول به کار هستند تا این عیب را برطرف نمایند.

استفاده از باتری های ماشین برای سیستم های خورشیدی مناسب نمی باشد و در صورت استفاده سیستم به طور مناسب عمل نمی کند.

شرکت های مختلفی در زمینه باتریها فعالیت مینمایند که از شرکت های مهم میتوان هیتاکو، ولتامکس، لانگ و صبا باتری را نام برد.

بیشتر باتری های موجود در ایران برای سیستم های خورشیدی از نوع باتری های سیلد اسید می باشند که مورد استفاده قرار می گیرند.

برای دیدن دوره آموزش برق خورشیدی به سایت مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ری مراجعه فرمایید.