بررسی اشتغال زایی در موردانرژی های تجدیدپذیر

بررسی اشتغال زایی در موردانرژی های تجدیدپذیر

در سال 2015، اشتغال زایی حدود 5 درصد در زمینه‌ی انرژی های تجدیدپذیررشد داشته است،( با توجه به شکلی که مشاهده میکنید) در بخش سلول‌های فوتوولتائیک و انرژی بادی بازارکار IRENA تخمین پویاتر است، در صورتی که بیشترعرضه‌ی اشتغال در دو شاخه‌ است یکی سلول‌های فوتوولتائیک و دیگری سوخت‌های زیستی ‌است، در بخش آبی هم مقیاس بزرگ 3/1 میلیون شغل به صورت مستقیم در سال 2015، بوده است.

انرژی های تجدید پذیر

 

بازار انرژی های تجدیدپذیر و اشتغال زایی،به سیاست گذاری‌های تحولات منطقه ای در زمینه ی سرمایه گذاری و افزایش بهره وری نیروی کارمربوط است.

 

در سیاست گذاری‌های بلند مدت یکی از دلایل آن توسعه و اشتغال زایی می باشد که می توان برای نمونه به سیاست‌هایی که در کشور هند در مورد سلول‌های خورشیدی وضع شده است و یا سیاست‌های حمایتی یارانه ای که در کشور برزیل ¬است، اشاره کرد.

 

گسترش روزافزون انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در آسیا و کشور‌های اروپایی کمتر توسعه یافته در این راه، سبب افزایش اشتغال زایی در این مناطق خواهد بود.

می توان گفت که افزایش بهره وری و سیستم اتوماسیون سبب کاهش نیروی کار در بعضی از تکنولوژی‌ها می شود که می توان به سلول‌های فوتوولتائیک و زیست توده اشاره کرد.

 

تحقیقات نشان داده است که اشتغال زایی توسط سلول‌های خورشیدی فوتوولتائیک در سال 2015، تا 11 درصد از تخمین‌های سال 2014، بیشتر بوده است.

 

کشورچین در سال 2015 رهبر بلامنازع در اشتغال زایی در حوزه سلول‌های فوتوولتائیک خورشیدی بود که موفق شد با 7/1 میلیون شغل برترین باشد که پس از آن کشورهای ژاپن و ایالات متحده در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

 

در کشورهند بازار کار در زمینه ی انرژی تجدیدپذیر گسترش یافت اما در سال 2014 اشتغال زایی در اروپا کاهش یافت.

 

درسال 2015 حوزه سوخت‌های زیستی مایع اشتغال حدود 6 درصد ، نسبت به 2014، کاهش یافت، که دلیل آن افزایش اتوماسیون صنعتی و مکانیزه شدن سیستم ها در بعضی از کشورها بود.

در کشور‌هایی مانند ایالات متحده و برزیل، کاهش شغل در این زمینه وجود داشت، در حالی که درسال 2014 اتحادیه اروپا شغل تا سقف 8 درصد در زمینه سوخت‌های زیستی افزایش یافت، و در سال 2015 کشور‌های آسیای شرقی به دلیل افزایش تقاضای رو به رشد داخلی، افزایش تولید داشتند که باعث افزایش فرصت های شغلی‌ جدید برای این کشورها بود، درکشوری مانند اندونزی به خاطر کاهش تجارت خارجی، با کاهش فرصت‌های شغلی رو به رو بوده است.

 

انرژی بادی

 

در بعضی از کشورها سالی موفق در رشد بازارداشته است به گونه ای که رشد جهانی 5 درصدی در اشتغال زایی داشته که نصف این مشاغل در چین ایجاده شده و بعد ازچین کشور‌هایی مانند آلمان، امریکا وهند و برزیل در این رتبه جهانی بوده‌ اند.

 

با در نظر گرفتن تمام فن آوری‌های انرژی های تجدیدپذیر،در سال 2015 کارفرمایان برتربه ترتیب کشورهای چین، برزیل، ایالات متحده و هند بوده اند.

 

درسال 2013 میان 10 کشور برتر در زمینه تجدیدپذیر 4 کشور آسیایی وجود دارد که ، تنها 3 کشور در این زمره بودند.

 

در سال 2015 چین بیش از یک سوم از تاسیسات انرژی های تجدیدپذیر در جهان را برای خود کرد و توانست حدودا 5/3 میلیون شغل به وجود بیاورد.

 

دستاورد‌های سلول‌های فوتوولتائیک و باد تا حدی توسط زیان‌های ناشی از کاهش اشتغال سرمایش و گرمایش محلی در سایز کوچک تعدیل شده است حال آنکه در مقیاس بزرگ، چین توانسته 440 هزار شغل مستقیم با انرژی آبی تامین کند که بیشتر آن‌ها در بخش ساخت وساز قرارداشتند.