ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

دستگاهی الکتریکی که انرژی را توسط القای الکترومغناطیسی انتقال می‌دهد.ترانسفورماتورهای توزیع به‌طور معمول دارای توان‌های از ۵۰ کیلو ولت‌آمپر تا ۱۲۵۰ کیلو ولت‌آمپر و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر چه در برخی از استانداردها، ترانسفورماتورهای تا توان ۵۰۰۰ کیلو ولت‌آمپر را نیز به عنوان ترانسفورماتور توزیع طبقه‌بندی می‌کنند.

به دلیل اینکه ترانسفورماتورهای توزیع در ۲۴ ساعت شبانه روز (حتی زمانی که باری را تغذیه نمی‌کنند) فعال هستند، کاهش تلفات آهنی از اهمیت بالایی در طراحی‌ها برخوردار است. همچنین چون این ترانسفورماتورها معمولاً در حالت بار کامل کار نمی‌کنند (۸۰ درصد توان نامی)، لذا طوری طراحی می‌شوند که حداکثر راندمان را در بارهایی کمتر از مقدار ماکزیمم داشته باشند.

 

ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان ظاهری بر دو نوع هستند:

ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه که از سه ترانسفورماتور تکفاز تشکیل شده‌اند.

ترانسفورماتورهای یکپارچه که از یک هستهٔ مشترک تشکیل شده‌اند.

ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه :

این‌گونه ترانسفورماتورها از سه ترانسفورماتور تک فاز تشکیل شده‌اند که با سه سیم پیچ اولیه و سه سیم پیچ ثانویه روبرو هستیم که باید آن‌ها را به روش‌های زیر به هم متصل نماییم

اتصال ستاره-ستاره (Y-Y):

سه سیم پیچ اولیه به صورت ستاره و ثانویه هم به صورت ستاره به هم وصل شده‌است. این اتصال به ندرت مورد استفاده قرار می‌گرد.

اتصال مثلث-مثلث (∆-∆):

اتصال سیم‌پیچ اولیه و ثانویه به صورت مثلث می‌باشد. مزیت این اتصال آن است که می‌توان یکی از ترانس‌ها را برای تعمیر از مدار خارج کرد و دو ترانسفورماتور باقی‌مانده می‌توانند مشترکین سه فاز را تأمین نمایند.

اتصال ستاره -مثلث (Y-Δ):

در این نوع اتصال برای کاهش ولتاژ فشار قوی مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا در اتصال ستاره ولتاژ خط بر روی دو سیم پیچ اعمال می‌شود ولی در مثلث بر روی یک سیم پیچ اعمال می‌شود.

اتصال مثلث-ستاره (Δ-Y):

در نیروگاه‌ها برای افزایش ولتاژ ژنراتورها به ولتاژ فشار قوی نصب می‌شود زیرا سمت ستاره به ولتاژ قوی وصل است و امکان زمین کردن نقطهٔ خنثی وجود دارد، همچنین در سیستم‌های فشار ضعیف از این سیستم برای مصارف خانگی و تجاری و صنعتی استفاده می‌شود زیرا برخی از مشترکین به برق تک فاز و برخی به برق سه فاز نیاز دارند.

 

هسته ترانسفورماتور:

جنس هسته ترانسفورماتور از آهن نرم سیلیس دار(دیناموبلش)است.

نکته1:

برای کاهش تلفات فوکو هسته ترانسفورماتور را مورق میسازند و ورق ها را نسبت به هم عایق میکنند.

نکته2:

ورق های هسته ترانسفورماتور درشکل های مختلف برش خورده و ساخته میشود

نکته3:

ورق های EI از جمله ورق های پرکاربرد در زمینه ساخت ترانسفورماتور ها هستند.

 

ترانسفورماتور یک به یک:

ترانسفورماتور یک به یک یا ایزوله به ترانسفورماتوری اطلاق میشود که ولتاژ خروجی آن با ولتاژ ورودی برابر باشد.

نکته1:

استفاده از ترانسفورماتور های یک به یک در بین دو مدار الکتریکی باعث میشود تا در عمل ارتباط و تبادل انرژی الکتریکی بین آن‌ها قطع شود. (به همین دلیل این نوع ترانس هارا (ایزوله)یا(جداکننده)مینامند.

نکته2:

ترانسفورماتور های ایزوله در مدار،نقش حفاظت کننده اشخاص در مقابل برق گرفتگی را دارد زیرا این ترانسفورماتورها شبکه را از زمین ایزوله میکنند و در نتیجه تماس با یک سیم باعث برق گرفتگی نمیشود.

 

اتو ترانسفورماتور:

ترانسفورماتوری است که بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه آن علاوه برارتباط الکتریکی ارتباط مغناطیسی نیز دارند و به عبارت دیگر میتوان گفت که در اوتوترانس فقط از یک سیم پیچ استفاده میشود. این نوع ترانس نیز به صورت افزاینده و کاهنده استفاده میشود.

ترانسفورماتور ولتاژ :

زمینه کاربرد ترانسفورماتور های ولتاژ در اندازی گیری ولتاژ به کمک ولت مترها است.هرگاه مقدار ولتاژ مورد نظر جهت اندازه گیری پیش از حد تحمل سیم پیچ ولت متر باشد لازم است تا در مسیر آن از یک ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ به نام ptاستفاده کرد.