رانندگی در هوای بارانی

رانندگی در هوای بارانی

رانندگی در هوای بارانی نسبت به شرایط عادی کمی متفاوت است و نیازمند دقت بیشتری است زیرا در این شرایط به دلیل خیس بودن سطح جاده، فاصله توقف افزایش می یابد و آب روی شیشه جلوی ماشین باعث کاهش دید راننده می شود.

نکاتی که باید در رانندگی در هوای بارانی رعایت کرد

• از ضروری بودن سفر خود مطمئن شوید و در صورت امکان آن را به تعویق بیاندازید.

• قبل از شروع رانندگی در هوای بارانی از سلامت کامل تجهیزات خودروی خود اطمینان حاصل کنید ; از عملکرد چراغ‌های جلو، چراغ‌های عقب ، شیشه پاکن ها مطمئن شوید تا در زمان مناسب، کارآمد باشند. در صورت کهنه بودن لاستیک‌ها توصیه می شود از رانندگی در هوای بارانی خودداری کنید.

• از سرعت خود بکاهید ; جاده های مرطوب بسیار خطرناک هستند و زمان واکنش خودرو شما هنگام بارش باران بسیار کندتر است.به همین دلیل هنگام رانندگی در هوای بارانی باید سرعت خود را کمتر از حد مجاز در نظر بگیرید. چراغ هایتان را روشن کنید ; روشن بودن چراغ های خودرو شما نه تنها باعث افزایش دیدتان می شود بلکه توانایی دیگر رانندگان را برای دیدن ماشین شما در جاده افزایش می دهد.

• هنگام رانندگی درهوای بارانی، متوقف کردن وسیله نقلیه شما دشوار خواهد بود به همین دلیل در این شرایط با سرعت کم و با فاصله زیاد، نسبت به خودرو جلویی حرکت کنید.

• از ترمز شدید اجتناب کنید ; سعی کنید به آهستگی اقدام به شتاب گیری و ترمز نمایید.

• باران موجب افزایش رطوبت می شود و در این شرایط شیشه‌های ماشین از داخل بخار می کند ، به همین دلیل توصیه می شود با استفاده از سیستم تهویه دمای داخل خودرو را کاهش دهید تا بخار روی شیشه ها از بین برود.