آیا می دانستید دوره های آموزشی مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون مطابق با استاندارد ها و با مدرک بین المللی است ؟

ICDL چیست و چرا ICDL باید آموخت؟

در سال1995 ، انجمن جوامع حرفهای انفورماتیک اروپا (CEPIS) یک گروه ویژه تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجاد کرد که هدف آن، دستیابی به روشی برای ارتقای سطح مهارتهای IT در سراسر اروپا بود .

این گروه ویژه در سال 95 و اوایل96 ، آزمونهای آزمایشی، برگزار کردند تا اینکه سرانجام در آگوست سال1996 ، گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر (ECDL) در سوئد ارائه و به تدریج در سراسر اروپا و سپس در سطح بینالمللی مطرح شد .

 

ICDL چیست؟

 

برنامه ECDL/ICDLتوسط بنیادECDL-F ECDL در سطح جهانی اداره میشود .

این بنیاد که در سال 1997 تاسیس شد، سازمانی غیرانتفاعی است که وظیفه آن بهبود، گسترش و تصدیق مهارتهای کامپیوتری و دانش IT است .

در حال حاضر ICDL به مدرک استانداردی تبدیل شده که در کشورهای غیراروپایی کاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه دروس ECDL است .

بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی را تعیین کرده و آن را دائما به روز رسانی میکند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیای کار و پیشرفتهای انجام شده در زمینه فناوری، هماهنگ است .

میزان پذیرش ICDL در کشورها، به طور روز افزونی در حال رشد است و در حال حاضر بسیاری از افراد و شرکتها، این گواهینامه را معیاری برای سنجش مهارتهای کامپیوتری میدانند .

سازمانهای حمایت کننده ازICDL ، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت میکنند .علاوه بر آن، این گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپاست که استانداردها و سطح کیفیت را در سراسر اروپا تضمین می کند .

 

چرا ICDL باید آموخت؟

 

مزایای ICDL برای افراد

 

این طرح برای کمک به افراد در منزل و محل کار در نظر گرفته شده است .این مدرک در صورت ارائه به کارفرما، نشان میدهد که فرد، دارای قابلیتهای تایید شده و به روز است.

ICDL به افراد بی تجربه در زمینه کامپیوتر، کمک میکند با فراگیری مفاهیم اولیه مهارتهای کامپیوتری، ماهرانه و با اعتماد به نفس با کامپیوتر کار کنند.

 

مزایای ICDL برای کارفرمایان

 

قصد یک شرکت از ارتقای مهارتهای کامپیوتری نیروی کار خود، حصول اطمینان از مصرف درست سرمایه است.

 • ICDL قابلیت کامپیوتری کارمندان را تضمین میکند .
 • ICDL برای کارمندان، مهارتهای کامپیوتری قابل ملاحظهای ایجاد می کند .
 • ICDL سطوح توانایی IT را در یک سازمان تضمین میکند.
 • ICDL هزینههای پشتیبانی IT را کاهش می دهد.
 • ICDL از وقت تلف شده ناشی از فقدان دانش و روشهای کاری غیر موثر IT میکاهد. دوره های آموزشی زیادی وجود دارد که انتخاب را برای کارفرمایان و کارمندان مشکل کرده است .
 • ICDL تعریفی استاندارد و مقیاسی دقیق برای مهارتهای کامپیوتری بوده که در سطح بینالمللی مورد تایید است .همچنین این گواهینامه بین نیازهای کارفرمایان و مهارتهای کارمندان تعادل ایجاد می کند .
 • ICDL هم اکنون معتبرترین مدرک کامپیوتری در سطح جهان است که این مقبولیت، مرهون ارتباط آن با تمام افراد و پشتیبانی و کنترل سازمانهای حامی آن است.

 

مهارتها

 

 1. مفاهیم اساسی تئوری IT
 2. مقدمه ای بر ویندوز – استفاده و مدیریت فایلها
 3. واژه پردازی ، مقدمه ای بر WORD مایکروسافت WORD مایکروسافت – سطح متوسط WORD مایکروسافت – سطح پیشرفته
 4. مقدمه ای بر صفحات گسترده EXCEL مایکروسافت EXCEL مایکروسافت – سطح متوسط EXCEL مایکروسافت – سطح پیشرفته
 5. پایگاههای داده ، مقدمه ای بر ACCESS مایکروساقت
 6. ابزار معرفی و نمایش ، مقدمه ای بر POWER POINT مایکروسافت POWER POINT مایکروسافت – سطح پیشرفته ٧- خدمات اطلاعاتی شبکه – اینترنت و پست الکترونیک

 

در ایران نیز مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ری بعنوان مرکز مجاز برگزاری آموزش این دوره شده است.این مجموعه دوره های آموزشی و آمادگی آزمون نیز برگزار می کند.

 

برای دیدن دوره آموزش ICDL به سایت مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ری مراجعه فرمایید.

 

 

 

 • انتشار : 11 ماه قبل