ویدیو دوره تعمیرات برق انژکتور و ECU

ویدیو دوره تعمیرات برق انژکتور و ECU

دوره تعمیرات برق انژکتوژ که با آموزش تعمیر ECU همراه است، یکی از دوره های دپارتمان اتومکانیک مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون است. در این دوره خواهید آموخت که چگونه می متوانید ECU و انژکتور را تعمیر کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آموزش تعمیر ECU می توانید روی کلمه لینک شده کلیک کنید، یا تنها این ویدیو را تا انتها مشاهده کنید.