ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

135 نفر از استان alborz در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
ارینشیر اوندبرق خودرو1399کرج
مهرانملک پور تعویض روغنی1402کمالشهر
محمد حسین نامداریموتور سیکلت1402کرج
اروینراممکانیک1402گوهردشت
ایلیاپاشاییبرق صنعتی1402مهرشهر
حامداقاجانلوبرق ساختمان1402مهرویلا
مهدیمطوریبرق ساختمان1402کرج
علی یوسفیانبرق صنعتی1402کرج
محسناسلامیبرق خودرو1402کرج
امیدطاهریموتور سیکلت1402کرج
سید محمدسید علیخانیتهویض روغنی1402ساوجبلاغ
فرهادمحدودیمکانیک1402کرج
فرشاد کارگربرق صنعتی1400اشتهارد
محمدبهرامی نکودوربین1401کرج
محمد جواد جهانگیربرق صنعتی1401کرج
دانیالدیده بانموتور سیکلت1401کرج
مجیدقاسمیموتور سیکلت1401کرج
نویدجمشیدیمکانیک1401کرج
حسینعبدیمکانیک1401کرج
حمید رضانیاکانیبرق خودرو1401کرج
امیر مهدیزندیبرق خودرو1401کرج
میلادحسن زادهمکانیک1401گوهردشت
محمدجعفریموتور سیکلت1401هشتگرد
پرویزظفریمکانیک1401هشتگرد
نویدعبدالله ایمکانیک1402مهرشهر
مقصودحاتمیمکانیک1402کرج
علی برازندهتعویض روغنی1402کرج
جاسمزارعیتعویض روغنی1402خرمدشت
مصطفینیک خواهانژکتور1401کرج
محمدشیاسیتعویض روغنی1401گرمدره
حسن ولی نسبمکانیک1401مهر شهر
شهرامدانشبرق خودرو1401کرج
اریناسدیمکانیک1402کرج
سجاد استدارمکانیک1402کرج
مصطفیشریفیمکانیک1401کرج
امیر رود نشینمکانیک1401کرج
ارمانجداییبرق خودرو1401کرج
شلیانمعدنداربرق خودرو1400هشتگرد
پویاپاشایی فرمکانیک1400کرج
مهردادبالاییبرق خودرو1400کرج
صالحدانش یاردوربین1401کرج
بهناملک کمریمکانیک1402کرج
علی رضااقا جانیمکانیک1402کرج
فرشادرحیمیبرق خودرو1402هشتگرد
امیر علیاسدیموتور سیکلت1399هشتگرد
علی اصغرپور محمدبرق خودرو1399کرج
محسنخرم واثقجلو بندی1402کرج
محسنخرم واثقبرق ساختمان1402کرج
فرجهمتیبرق خودرو1400کرج
امیر حسینزروندیبرق خودرو1400کرج
علیتیموریجلو بندی1400کرج
جوادعزیزیتعویض روغن1400مهر شهر
سید نهمت اللهقاسمیمکانیک1400کرج
محمداسماعیل زادهبرق خودرو1400ملارد
رضا سلگیتعویض روغن1400کرج
احمدپور افشاربرق خودرو1400کرج
سید امیر حسینعظیمیبرق صنعتی1400کرج
محمد رضاصیغل دلشادبرق ساختمان1400کرج
حسامرحیمیتعویض روغنی1401فردیس
سید حسنحسینیموتور سیکلت1401کرج
مجیدشعبانیموتور سیکلت1401کرج
میلادشیرزادیموتور سیکلت1401کرج
علیشاکرموتور سیکلت1401کرج
محمد علیاحمدیمکانیک1401مهرشهر
سید حمید عابدینیبرق خودرو1399کرج
حسینعباسیمکانیک1399محمد شهر
حسینمهراب همدانیمکانیک1399محمد شهر
حسینصابریمکانیک1399ماهدشت
امیر رضاسالاریموتور سیکلت1399کرج
محمدابراهیمیبرق صنعتی1400کرج
حمیدخیریبرق صنعتی1400کرج
علیناصریمکانیک1400نظر اباد
حسینمیر طالبیمکانیک1400کرج
اردلانصادق زادهمکانیک1400کرج
ارمینمیکاییلیمکانیک1400کرج
محمدباقریمکانیک1400کرج
اریانیوسفیمکانیک1400کرج
امیدباقرزادهمکانیک1400کرج
علیشریفی نیاموتور سیکلت1400مهرشهر
بهمنشکریمکانیک1400کرج
میثمفرهمنددوربین1399کرج
حمیدخیریبرق ساختمان1399کرج
وحیدمحبیکرج1399کرج
یاسینسلگیبرق خودرو1399محمد شهر
رضا سلگیبرق خودرو1399محمد شهر
علیقاسمیمکانیک1399کرج
سید علیطباطباییمکانیک1399اشتهارد
احسانامامیمکانیک1399هشتگرد
مصطفیدکامیبرق خودرو1399کرج
حمزهپارسیبرق خودرو1399فردیس
مهرداددیده بانبرق خودرو1399کرج
محمدفرج پورمکانیک1399کرج
محمدسویزیتون اپ1399قیامدشت
محمد مرادبهادریبرق خودرو1399کرج
محمد علیدل پیشهتعویض روغن1399کرج
محمد مهدیاقاییتعویض روغن1399کرج
محمد حسینفلاحموتور سیکلت1399فردیس
بهنامخسرو پوربرق خودرو1399هشتگرد
امیریگانهبرق خودرو1399کرج
امیررحمتیارایشگری 21400رجایی شهر