ثبت نام

ثبت نام / پرداخت وجه

پس از تکمیل پیش ثبت نام از مجموعه دارالفنون در ساعات و روزهای اداری با شما تماس خواهیم گرفت برای تکمیل ثبت نام.

"*" indicates required fields

در صورتی که رشته شما داخل لیست نیست " دیگر رشته ها " را انتخاب کنید.