ثبت نام
دپارتمان های آموزشی
دپارتمان اتومکانیک

دپارتمان اتومکانیک

مشاهده بیشتر
دوره آموزش تعمیر موتورسیکلت در آموزشگاه دارالفنون

تعمیر موتور سیکلت درجه 1 و 2

شروع: 1403/03/03
ظرفیت مانده: 7 نفر
ثبت نام
دوره آموزش تعویض روغن خودرو در آموزشگاه دارالفنون

آموزش تعویض روغنی

شروع: 1403/02/29
ظرفیت مانده: 4 نفر
ثبت نام
دوره آموزش مکانیک خودرو در آموزشگاه دارالفنون

آموزش مکانیکی

شروع: 1403/03/02
ظرفیت مانده: 7 نفر
ثبت نام
دوره آموزش جلوبندی سازی خودرو در آموزشگاه دارالفنون

آموزش جلوبندی سازی ماشین

شروع: 1403/02/29
ظرفیت مانده: 2 نفر
ثبت نام
دپارتمان برق خودرو

دپارتمان برق خودرو

مشاهده بیشتر
دوره آموزش برق خودرو در آموزشگاه دارالفنون

آموزش برق خودرو فنی حرفه ای

شروع: 1403/02/24
ظرفیت مانده: 8 نفر
ثبت نام
دوره آموزش تیونینگ موتور خودرو در آموزشگاه دارالفنون

آموزش تیونینگ خودرو

شروع: لطفا با بخش مشاوره هماهنگ شوید .
ظرفیت مانده: 5 نفر
ثبت نام
دوره آموزش ایسیو خودرو در آموزشگاه دارالفنون

آموزش ریمپ ecu

شروع: لطفا با بخش مشاوره هماهنگ شوید .
ظرفیت مانده: 5 نفر
ثبت نام
دوره آموزش برق انژکتور خودرو در آموزشگاه دارالفنون

آموزش برق انژکتور

شروع: 1403/02/26
ظرفیت مانده: 3 نفر
ثبت نام
دپارتمان برق

دپارتمان برق

مشاهده بیشتر
دوره آموزش برق ساختمان؛ تصویری از استاد و تجهیزات آموزشگاه

آموزش برق ساختمان

شروع: 1403/02/22
ظرفیت مانده: 4 نفر
ثبت نام
دوره آموزش plc (پی ال سی)؛ تصویری از استاد و تجهیزات آموزشگاه

آموزش PLC (پی ال سی)

شروع: 1403/02/31
ظرفیت مانده: 5 نفر
ثبت نام
دوره آموزش دوربین مداربسته؛ تصویری از استاد و تجهیزات آموزشگاه

آموزش نصب دوربین مدار بسته

شروع: لطفا با بخش مشاوره هماهنگ شوید
ظرفیت مانده: 3 نفر
ثبت نام
دوره آموزش ارتینگ برق؛ تصویری از استاد و تجهیزات آموزشگاه

آموزش برق صنعتی

شروع: 1403/02/31
ظرفیت مانده: 4 نفر
ثبت نام
دپارتمان آرایشگری

دپارتمان آرایشگری

مشاهده بیشتر
آموزش آرایشگری مردانه (آموزش پیرایش مردانه) - کلاس آرایشگری مردانه درجه 1 و درجه 2

آموزش آرایشگری مردانه درجه 1

شروع: 1403/01/27
ظرفیت مانده: 4 نفر
ثبت نام
آموزش چهره پردازی مردانه

آموزش چهره پردازی مردانه

شروع:
ظرفیت مانده: نفر
ثبت نام
آموزش آرایش و گریم داماد

آموزش آرایش داماد

شروع:
ظرفیت مانده: نفر
ثبت نام
کلاس آرایشگری مردانه درجه 2

آموزش آرایشگری مردانه درجه 2

شروع: تاریخ شروع کلاسها با توجه به وقت آزاد شما برنامه ریزی میشود
ظرفیت مانده: 3 نفر
ثبت نام