ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

24 نفر از استان zanjan در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
مرتضینوروزیکلید سازی1402زنجان
محمد نجفیمکانیک1402طارم
امیر حسینتاوانتعویض روغنی1402زنجان
مهدینادریمکانیک1401زنجان
اشکانجیبیتعویض روغنی1401زنجان
هادیاحمدی تبارمکانیک1401زنجان
حمید رضادهقانموتور سیکلت1400ابهر
امیر حسینمرادیجلو بندی1402زنجان
سید حمید رضا حسینی برق خودرو1399زنجان
حسینحیدریمکانیک1400زنجان
جعفرمحمدیCNG1400زنجان
محمدپیریجلوبندی1400زنجان
محمد حسنپاک طینتبرق ساختمان1399خرم دره
عرفانتقیلوموتور سیکلت1400زنجان
محمد مهدیمقدمموتور سیکلت1400زنجان
وحیدقدیمیموتور سیکلت1400گلشهر
مهدیباباییبرق خودرو1399ابحر
پژمانتشکریارایشگری 21398زنجان
فرشیدصفریارایشگری 21399ابحر
مهدیمحمدیبرق خودرو1399زنجان
علیخاتمیمکانیک1399ابهر
علیرضامیرزاییCNG1401زنجان
مهدیصیدیموتور سیکلت1402زنجان
مهدیفتحیبرق خودرو1402زنجان