ثبت نام

تعویض لاستیک خودرو : راهنمای گام به گام

تعویض لاستیک خودرو

تعویض لاستیک خودرو یک مهارت ضروری برای هر صاحب وسیله نقلیه است. چه در کنار جاده پنچر شده باشد و چه نیاز به تعویض لاستیک خودرو های قدیمی و فرسوده خود داشته باشید، دانستن نحوه تعویض ایمن و کارآمد لاستیک می تواند باعث صرفه جویی در وقت، هزینه و دردسر انتظار برای کمک های کنار جاده ای شود.

در این راهنمای گام به گام تعویض لاستیک خودرو، ما شما را در تمام مراحل، از آماده شدن برای تعویض لاستیک خودرو تا ایمن سازی و بررسی لاستیک تازه نصب شده، راهنمایی می کنیم. با ابزار مناسب، دانش اولیه و کمی احتیاط، در کمترین زمان به جاده باز می گردید.
آموزشگاه دارالفنون جامع ترین سایت آموزش مکانیک خودرو در ایران.


آماده شدن برای تعویض لاستیک خودرو

قبل از شروع فرآیند تعویض لاستیک خودرو، مهم است که اقدامات لازم را برای اطمینان از ایمنی خود و تعویض ایمن تایر انجام دهید.

تعویض لاستیک خودرو

اول اطمینان از ایمنی

هنگام تعویض لاستیک خودرو، اطمینان از ایمنی شما باید اولویت اصلی شما باشد. در اینجا برخی از اقدامات احتیاطی حیاتی وجود دارد که باید رعایت کنید:

 • قبل از اقدام به تعویض لاستیک خودرو، مطمئن شوید که وسیله نقلیه شما روی زمین صاف پارک شده است. این کار از غلت خوردن خودروی شما در حین کار بر روی تعویض لاستیک خودرو جلوگیری می کند.
 • در صورت وجود از گوه های چرخ برای جلوگیری از غلتیدن خودرو استفاده کنید. گوه های چرخ را در کنار تایر در مقابل لاستیک پنچر قرار دهید.
 • قاب وسیله نقلیه را با پیروی از دستورالعمل های دستی وسیله نقلیه خود روی جک قرار دهید تا مطمئن شوید که خودرو بلند می شود.
 • همیشه قبل از شروع فرآیند تعویض لاستیک خودرو، چراغ های خطر خود را روشن کنید. این به رانندگان دیگر از خطر کنار جاده هشدار می دهد و ایمنی شما را تضمین می کند.
 • هنگام بلند کردن وسیله نقلیه با جک احتیاط کنید، مطمئن شوید که دسته جک محکم وصل شده است و وسیله نقلیه به آرامی و پیوسته بلند شده است.

جمع آوری ابزارهای لازم

قبل از شروع به تعویض لاستیک خودرو، تمام ابزار و تجهیزات لازم را جمع آوری کنید. در اینجا چیزی است که شما نیاز دارید:

 • آچار لنگه یا اتو لاستیک: از این ابزار برای شل کردن و سفت کردن مهره ها استفاده می شود.
 • دسته جک: از دسته جک برای کارکردن جک خودرو و بلند کردن وسیله نقلیه از روی زمین استفاده می شود.
 • لاستیک زاپاس: همیشه مطمئن شوید که لاستیک زاپاس شما در شرایط خوبی است، به درستی باد شده است و برای استفاده به عنوان لاستیک جایگزین ایمن است.
 • دفترچه راهنمای مالک: کتابچه راهنمای مالک وسیله نقلیه شما دستورالعمل ها و دستورالعمل های خاصی را برای تعویض لاستیک خودرو ارائه می دهد، بنابراین آن را در دسترس داشته باشید.
 • گوه های چرخ: این گوه ها از غلتیدن خودرو در حین کار بر روی تعویض لاستیک خودرو جلوگیری می کند.
 • دستکش و چراغ قوه: برای ایمنی و دید خود، دستکش بپوشید و از چراغ قوه استفاده کنید، به خصوص اگر لاستیک را در شب یا در شرایط کم نور تعویض کنید.

شروع فرآیند تعویض لاستیک خودرو

اکنون که آماده اید، زمان شروع فرآیند تعویض لاستیک خودرو است.

شناسایی پنچر تایر

اولین قدم در فرآیند تعویض لاستیک خودرو، شناسایی پنچر تایر است. در اینجا مواردی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

 • قبل از تعویض لاستیک خودرو پنچر، فشار لاستیک زاپاس را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که باد تایر به درستی با فشار توصیه شده است.
 • مهره لاستیک پنچر را بررسی کنید تا قبل از تعویض مطمئن شوید که در جای خود محکم است.
 • فشار باد لاستیک پنچر را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تا حد باد لاستیک توصیه شده باد کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که مهره لاستیک صاف قبل از تعویض سفت شده است و ایمنی شما را در طول فرآیند تضمین می کند.

استفاده از چراغ های خطر و ترمز دستی

قبل از شروع تعویض لاستیک خودرو، مهم است که از چراغ های خطر استفاده کنید و ترمز دستی را فشار دهید. در اینجا دلیل آن است:

 • استفاده از چراغ های خطر به سایر رانندگان در مورد تعویض لاستیک خودرو کنار جاده هشدار می دهد و ایمنی شما را در طول فرآیند تضمین می کند.
 • از ترمز دستی استفاده کنید تا ماشین خود را ثابت نگه دارید و از هر گونه حرکتی در حین تعویض لاستیک خودرو جلوگیری کنید.
 • روشن کردن چراغ های خطر قبل از تعویض لاستیک خودرو به سایر رانندگان در مورد خطر کنار جاده هشدار می دهد و ایمنی شما و دیگران را تضمین می کند.
 • فعال کردن چراغ های خطر باعث می شود وسیله نقلیه شما برای سایر کاربران جاده قابل مشاهده باشد و خطر تصادفات در طول فرآیند تعویض لاستیک خودرو کاهش یابد.
 • درگیر کردن ترمز دستی از حرکت وسیله نقلیه جلوگیری می کند و ایمنی شما را هنگام بلند کردن خودرو با جک تضمین می کند.

اجرای تعویض لاستیک خودرو

با انجام اقدامات احتیاطی لازم، زمان اجرای فرآیند تعویض لاستیک خودرو فرا رسیده است.

قرار دادن جک

برای بالا بردن ایمن وسیله نقلیه خود، جک باید به درستی قرار گیرد. این مراحل را دنبال کنید:

 • جک را همانطور که در دفترچه راهنمای وسیله نقلیه خود مشخص شده است، در محل مناسب، معمولاً زیر قاب خودرو، قرار دهید. این امر تعویض ایمن لاستیک را تضمین می کند.
 • اطمینان حاصل کنید که جک روی زمین محکم قرار گرفته است، از هر گونه سطوح ناپایدار یا ناهموار که ممکن است باعث جابجایی یا سقوط خودرو شود، اجتناب کنید.
 • از جک در انتهای مخالف خودرو نسبت به لاستیک پنچر استفاده کنید و از تعویض ایمن لاستیک اطمینان حاصل کنید.
 • دسته جک را به درستی قرار دهید، مطمئن شوید که محکم وصل شده و آماده استفاده برای تعویض لاستیک خودرو است.
 • برای اطمینان از تعویض ایمن لاستیک، همیشه از دستورالعمل های قرار دادن جک ارائه شده در دفترچه راهنمای خودرو خود پیروی کنید.
تعویض لاستیک خودرو

شل کردن مهره ها

قبل از بالا بردن وسیله نقلیه، باید مهره های بند را باز کنید. در اینجا به این صورت است:

 • تمام وزن خود را روی آچار فشار دهید و از حداکثر اهرم برای شل کردن موثر مهره ها اطمینان حاصل کنید.
 • برای اطمینان از تعویض ایمن لاستیک، مهره ها را به صورت ستاره ای باز کنید، به طور متناوب بین مهره های گیره مخالف.
 • هنگام فشار دادن به آچار لنگه احتیاط کنید و مطمئن شوید که بیش از حد به خود فشار نیاورید یا تعادل خود را از دست ندهید.
 • اطمینان حاصل کنید که آچار لاستیک به طور ایمن به مهره چسبانده شده است و چسبندگی خوبی برای تعویض ایمن لاستیک ایجاد می کند.
 • شل کردن مهره ها با آچار لاستیک نیازمند احتیاط، دقت و اعمال وزن کامل برای تعویض ایمن لاستیک است.

بالا بردن وسیله نقلیه

اکنون زمان آن است که وسیله نقلیه را با استفاده از دسته جک از روی زمین بلند کنید. در اینجا چیزی است که شما باید انجام دهید:

 • از دسته جک، اهرم و وزن بدن خود برای بالا بردن ایمن وسیله نقلیه برای تعویض لاستیک خودرو استفاده کنید.
 • بالا بردن وسیله نقلیه با دسته جک مستلزم احتیاط، دقت و تکنیک مناسب برای جلوگیری از تصادف یا آسیب دیدن خودرو است.
 • اطمینان حاصل کنید که وسیله نقلیه به اندازه کافی بالا رفته است، همانطور که در کتابچه راهنمای وسیله نقلیه شما توصیه شده است، برای جایگزینی ایمن لاستیک.
 • بلند کردن وسیله نقلیه با استفاده از دسته جک، تعویض ایمن لاستیک را تضمین می کند و به شما امکان می دهد تایر قدیمی را جدا کرده و لاستیک زاپاس را نصب کنید.
 • برای حفظ ایمنی تعویض لاستیک خودرو، وسیله نقلیه را با دسته جک با سرعت توصیه شده در هر مایل در ساعت، همانطور که در دفترچه راهنمای وسیله نقلیه خود مشخص شده است، بالا ببرید.

برداشتن لاستیک قدیمی

با بالا آمدن وسیله نقلیه، زمان برداشتن لاستیک قدیمی فرا رسیده است. در اینجا به این صورت است:

باز کردن پیچ مهره ها

شروع به باز کردن پیچ مهره‌ها با استفاده از آچار پیچی کنید و آنها را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. در اینجا چند نکته وجود دارد:

 • لاستیک زاپاس را پس از جدا شدن مهره های چرخ از توپی چرخ، آماده تعویض نگه دارید.
 • اطمینان حاصل کنید که آچار لاستیک به طور ایمن به مهره چسبانده شده است و چسبندگی خوبی برای تعویض ایمن لاستیک ایجاد می کند.
 • مهره ها را در یک مکان امن، مانند یک ظرف کوچک، قرار دهید تا در طول فرآیند تعویض لاستیک خودرو، جابجا نشود.
 • قبل از نصب مجدد چرخ، وضعیت مهره را دوباره بررسی کنید و از تعویض ایمن لاستیک اطمینان حاصل کنید.
 • بازکردن پیچ مهره‌ها نیاز به احتیاط، دقت و استفاده کامل از آچار پیچ دارد و از تعویض ایمن تایر اطمینان حاصل می‌کند.

جدا کردن لاستیک پنچر

اکنون که مهره های گیره جدا شده اند، لاستیک صاف را با دقت از توپی چرخ جدا کنید. در اینجا چیزی است که شما باید انجام دهید:

 • لاستیک صاف را با احتیاط از توپی چرخ جدا کنید و مطمئن شوید که به توپی یا چرخ آسیب نرسانید.
 • توپی چرخ را برای هر گونه علائم آسیب یا زباله بررسی کنید، در صورت لزوم آن را قبل از تعویض لاستیک خودرو تمیز کنید.
 • لاستیک پنچر را در قسمت بار وسیله نقلیه خود قرار دهید و آن را محکم کنید تا از حرکت در طول سفر جلوگیری کنید.
 • در هنگام درآوردن لاستیک، اطمینان از تعویض ایمن لاستیک و جلوگیری از قرار گرفتن نادرست مهره لاستیک، مراقب قرارگیری مهره گیره باشید.
 • برای جلوگیری از تصادف یا صدمات در طول فرآیند تعویض لاستیک خودرو، اطراف وسیله نقلیه را به خصوص در هنگام برخورد با لاستیک قدیمی، ایمن نگه دارید.

نصب لاستیک زاپاس

اکنون زمان نصب لاستیک زاپاس فرا رسیده است. در اینجا به این صورت است:

قرار دادن یدکی روی وسیله نقلیه

لاستیک زاپاس را در مقابل انتهای خودرو از جک قرار دهید و میخ های چرخ را با توپی چرخ تراز کنید. در اینجا چند نکته اضافی وجود دارد:

 • لاستیک زاپاس را با استفاده از مهره و آچار گیره در جای خود محکم کنید و مهره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا با دست سفت شود.
 • اطمینان حاصل کنید که آچار گیره به طور ایمن روی مهره فیله ای قرار می گیرد و اهرم مناسبی را برای سفت کردن مناسب مهره ارائه می دهد.
 • از بالانس کردن لاستیک زاپاس روی سنگ های بزرگ یا سطوح ناهموار خودداری کنید، زیرا این امر می تواند منجر به ناپایداری در هنگام تعویض لاستیک خودرو شود.
 • در صورت وجود از گوه های چرخ استفاده کنید تا از غلت خوردن خودرو در حین تعویض لاستیک خودرو جلوگیری کنید و از ایمنی شما در طول فرآیند اطمینان حاصل کنید.

تعویض دستی مهره ها

هنگامی که لاستیک زاپاس در جای خود قرار گرفت، مهره های گیره را با دست، در مقابل انتهای خودرو از جک، تعویض کنید، مراحل زیر را دنبال کنید:

 • مهره پیچ را با دست بر روی توپی چرخ بکشید و از تراز و قرارگیری مناسب مهره اطمینان حاصل کنید.
 • با استفاده از آچار پیچ مهره را ببندید و از وزن بدن خود برای تعویض ایمن تایر استفاده کنید.
 • در هنگام تعویض مهره ی چرخ، احتیاط کنید تا پایداری خودرو حفظ شود و از آسیب به توپی چرخ جلوگیری شود.
 • از محل قرارگیری و تراز مهره گیره اطمینان حاصل کنید، اطمینان حاصل کنید که مهره مهره به طور ایمن به توپی چرخ بسته شده است، و از هر گونه مشکل احتمالی در هنگام تعویض لاستیک خودرو جلوگیری کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که مهره مهره محکم بسته شده است، از سفت شدن بیش از حد خودداری کنید، که می تواند منجر به آسیب توپی چرخ یا کندن مهره پیچ شود.

ایمن سازی و بررسی لاستیک تازه نصب شده

اکنون که لاستیک زاپاس در جای خود قرار گرفته است، مهم است که تایر را ایمن و بررسی کنید تا از عملکرد ایمن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنید.

پایین آوردن وسیله نقلیه

در حالی که لاستیک زاپاس در جای خود قرار دارد، زمان پایین آوردن خودرو فرا رسیده است. در اینجا چیزی است که شما باید انجام دهید:

 • وسیله نقلیه را پایین بیاورید، اطمینان حاصل کنید که لاستیک زاپاس به طور یکنواخت با زمین تماس پیدا می کند و در هنگام تعویض لاستیک خودرو پایداری ایجاد می کند.
 • دسته جک را با خیال راحت بردارید، چارچوب خودرو را ثابت نگه دارید و از هر گونه تصادف یا جراحت جلوگیری کنید.
 • هنگام پایین آوردن خودرو احتیاط کنید و از هر گونه حرکت ناگهانی که می تواند به لاستیک زاپاس یا توپی چرخ آسیب برساند خودداری کنید.
 • قرار گرفتن لاستیک زاپاس را تأیید کنید و مطمئن شوید که به طور ایمن با زمین تماس دارد و از هرگونه ناپایداری در هنگام تعویض لاستیک خودرو جلوگیری می کند.
 • وضعیت مهره را بررسی کنید، اهرم و تراز مناسب را حفظ کنید، از تعویض ایمن تایر و عملکرد طولانی مدت اطمینان حاصل کنید.

سفت کردن مهره ها

با پایین آمدن وسیله نقلیه، زمان آن رسیده است که مهره های گیره را محکم ببندید. این مراحل را دنبال کنید:

 • برای تعویض ایمن لاستیک، از آچار گیره برای سفت کردن کامل مهره ها استفاده کنید، آنها را به صورت ستاره ای بچرخانید، به طور متناوب بین مهره های گیره مخالف، برای تعویض ایمن لاستیک.
 • از محل قرارگیری مهره‌ها اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید که به طور ایمن به توپی چرخ بسته شده‌اند و از بروز هرگونه مشکل توپی چرخ در هنگام تعویض لاستیک خودرو جلوگیری کنید.
 • مکانیسم قفل مهره را دوبار بررسی کنید، نصب ایمن لاستیک را تأیید کنید و خطر شل شدن مهره در حین کار خودرو را کاهش دهید.
 • هنگام محکم کردن مهره، حفظ اهرم و تراز مناسب، اطمینان از تعویض ایمن تایر و عملکرد طولانی مدت، احتیاط کنید.
 • برای اطمینان از وزن کامل مهره، جلوگیری از شل شدن مهره های بالقوه و اطمینان از تعویض ایمن لاستیک، از آچار پیچ استفاده کنید.

ذخیره لاستیک و تجهیزات پنچر شده

هنگامی که فرآیند تعویض لاستیک خودرو کامل شد، مهم است که لاستیک صاف، آچار لنگه و دسته جک را به درستی نگهداری کنید. در اینجا چیزی است که شما باید انجام دهید:

 • لاستیک پنچر شده، آچار گیره و دسته جک را در محل مشخص شده خودرو، مانند قسمت بار یا محفظه لاستیک زاپاس، نگهداری کنید.
 • لاستیک قدیمی را در قسمت بار محکم کنید، از هرگونه حرکت در طول سفر جلوگیری کنید، از تعویض ایمن لاستیک و کارکرد خودرو اطمینان حاصل کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که آچار و دسته جک به درستی ذخیره شده اند، از قرارگیری نادرست جلوگیری کنید و اطمینان حاصل کنید که برای نیازهای تعویض لاستیک خودرو آینده به راحتی در دسترس هستند.
 • لاستیک صاف و تجهیزات را در جعبه دستکش نگه دارید تا در صورت نیاز دسترسی آسانی داشته باشید و از تعویض تایر و کارکرد خودرو مطمئن شوید.
 • برای حفظ ایمنی و حفظ آمادگی تعویض لاستیک خودرو، آچار، دسته جک و لاستیک صاف را در قسمت بار، محفظه لاستیک زاپاس یا جعبه دستکش نگه دارید.

فرآیند نصب پس از

پس از تکمیل تعویض لاستیک خودرو، چند مرحله اضافی وجود دارد که باید برای اطمینان از ایمنی خودرو و عملکرد لاستیک خود انجام دهید.

چه زمانی باید لاستیک تعویض شده خود را تعمیر کنید؟

مهم است که هر مشکلی را در مورد تایر جایگزین خود به سرعت برطرف کنید. در اینجا زمانی است که باید به فکر تعمیر لاستیک خود باشید:

 • اگر لاستیک تعویض شده علائم ساییدگی ناهموار مانند لکه های طاس یا جدا شدن آج را نشان می دهد، ضروری است که به سرعت آن را بررسی کنید.
 • پس از تعویض لاستیک خودرو، اگر در حین رانندگی دچار لرزش یا لرزش شدید، این نشانه مشکل تعادل لاستیک، تراز چرخ ها یا سایر مشکلات مرتبط با لاستیک است که نیاز به توجه دارد.
 • اگر لاستیک جایگزین دائماً فشار خود را از دست می دهد ، وقت آن است که تایر خود را از نظر نشتی، پنچری یا مشکلات ساقه سوپاپ که ممکن است بر عملکرد تایر تأثیر بگذارد، بررسی کنید.
 • هر گونه صدای غیرعادی، مانند کوبیدن، جیر جیر یا غرش، که از لاستیک جایگزین می آید، بازرسی کامل را برای رفع علت اصلی صدا تضمین می کند.
 • اگر عمق آج لاستیک تعویض شده یکنواخت نیست، با توجه به اینکه نواحی خاصی از لاستیک سریعتر از بقیه فرسوده می شوند، رسیدگی به این مشکل ضروری است، زیرا ممکن است نشان دهنده نقص در ساخت لاستیک، تراز چرخ ها یا مشکلات فشار باد لاستیک باشد.

سوالات متداول

چه علائمی نشان می دهد که زمان تعویض لاستیک خودرو فرا رسیده است؟

علائمی که نشان می دهد زمان تعویض لاستیک خودرو های خودرو فرا رسیده است عبارتند از: عمق آج کمتر از 2/32 اینچ، ترک یا برآمدگی روی دیواره های جانبی، لاستیک هایی که بیش از شش سال عمر دارند و لرزش بیش از حد در حین رانندگی.

برای تعویض لاستیک خودرو به چه ابزار و تجهیزاتی نیاز دارید؟

داشتن ابزار و تجهیزات مناسب برای تعویض ایمن و کارآمد لاستیک ضروری است. در اینجا چیزی است که شما نیاز دارید:

لاستیک زاپاس: مطمئن شوید که لاستیک زاپاس شما به درستی باد شده است، استفاده از آن ایمن است و به عنوان لاستیک جایگزین در شرایط خوبی قرار دارد.

جک ماشین: از جک ماشین برای بلند کردن وسیله نقلیه از روی زمین استفاده کنید و فاصله لازم برای تعویض لاستیک خودرو را فراهم کنید.

آچار لاستیک یا اتو لاستیک: از این ابزار برای شل کردن و سفت کردن مهره های لاستیک استفاده می شود و چرخ را در هنگام تعویض لاستیک خودرو به توپی چرخ محکم می کند.

گوه‌های چرخ: این گوه‌ها از غلتیدن خودرو هنگام تعویض لاستیک خودرو جلوگیری می‌کنند و ایمنی شما را در طول فرآیند تعویض لاستیک خودرو تضمین می‌کنند.

دستکش و چراغ قوه: برای ایمنی خود دستکش بپوشید و از دستان خود در برابر کثیفی، زباله و لبه های تیز محافظت کنید. از چراغ قوه مخصوصاً در صورت تعویض لاستیک خودرو در شب یا در شرایط کم نور برای بهبود دید و جلوگیری از تصادف استفاده کنید.

روش صحیح بلند کردن خودرو و برداشتن لاستیک چیست؟

بالا بردن جک ماشین و برداشتن لاستیک باید به درستی انجام شود تا ایمنی شما و پایداری خودرو تضمین شود. این مراحل را دنبال کنید:

نقاط جک خودرو را، همانطور که در دفترچه راهنمای خودرو خود مشخص شده است، بیابید و جک را به طور ایمن در موقعیت مناسب قرار دهید.

قبل از جک زدن خودرو از یک آچار یا آچار گیره برای باز کردن مهره های لاستیک استفاده کنید تا فرآیند تعویض لاستیک خودرو آسان تر شود.

هنگامی که وسیله نقلیه بلند شد، مهره های گیره را بردارید و به آرامی لاستیک را از توپی جدا کنید و دستان خود را از ناحیه توپی چرخ دور نگه دارید تا از صدمات جلوگیری کنید.

لاستیک جایگزین را با دقت روی توپی قرار دهید، میخ های چرخ را با توپی چرخ تراز کنید، و مهره های گیره را به صورت ستاره ای سفت کنید و از تعویض ایمن لاستیک اطمینان حاصل کنید.

نتیجه

در پایان، تعویض لاستیک خودرو یک فرآیند نسبتاً ساده است که با ابزار و دانش مناسب قابل انجام است. با پیروی از راهنمای گام به گام ارائه شده در این وبلاگ، می توانید از تعویض ایمن و موفق تایر اطمینان حاصل کنید.

به یاد داشته باشید که همیشه ایمنی را در اولویت قرار دهید، ابزارهای لازم را جمع آوری کنید و هر مرحله از فرآیند را با دقت اجرا کنید. هنگامی که لاستیک جدید نصب شد، مهم است که آن را به درستی ایمن کنید و قبل از اینکه به جاده بروید، مشکلات را بررسی کنید.

لاستیک های خود را به طور منظم از نظر وجود نشانه های ساییدگی و پارگی بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید تا عملکرد و ایمنی مطلوب در جاده حفظ شود.

نویسنده: مدیر سئو

مقاله های مشابه
صاف کردن مو با تکنیک های مدرن

صاف کردن مو با تکنیک های مدرن

فیبرهای نوری

فیبرهای نوری

کابل فرمان

کابل فرمان

لیسه گیری بدنه خودرو

لیسه گیری بدنه خودرو چگونه انجام میشود؟

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *