کلید های میانبر در اکسل

کلید های میانبر در اکسل

در این مقاله کلیدهای میانبر اسکل را معرفی خواهیم کرد که کاربرد بیشتری در اکسل دارند.

CTRL+PGDOWN

این کلید میانبر اکسل شیت بعدی اکسل رو فعال میکند.

CTRL+PG UP

این کلید میانبر شیت قبلی اکسل رو فعال میکند.

CTRL+کلیدهای چهار جهت اصلی

ترکیب کلید کنترل با هر یک از چهار جهت اصلی باعث میشود به آخرین بخش اطلاعات در جهتی که از کلیدش استفاده کردید برید.

به عنوان مثال اگر شما ۱۰ سطر اطلاعات داشته باشید و یکی از سلول‌های سطر اول فعال باشه با استفاده از ترکیب کلید کنترل و جهت پایین به سطر دهم خواهید رفت.

این کلیدها زمانی که حجم اطلاعات شما خیلی زیاده و برای رسیدن به اول یا آخر اطلاعات باید کلی اسکرول کنید خیلی مفیده.

CTRL+HOME

این کلید میانبر باعث میشود تا اولین سلول شیت یعنی سلول A1 فعال بشود.

CTRL+1

این کلید میانبر اکسل پنجره مخصوص فرمت کردن سلول رو نمایش میدهد.

CTRL+SHIFT+L

این کلید میانبر ابزار فیلتر رو برای اطلاعات شیت اکسل فعال میکند.

F4

یکی از مفیدترین کلیدهای میانبر اکسل هست. زمانی که شما دارید در اکسل فرمول‌نویسی می‌کنید با کلید F4 میتوانید حالت‌های مختلف نسبی یا مطلق بودن داده‌ها رو فعال کنید.

مثلاً اگر مکان نمای شما روی کلمه A1 باشه و از F4 استفاده کنید اکسل A1 رو به صورت فرمول مطلق یعنی $A$۱ تبدیل میکند.

CTRL+’

این کلید میانبر فرمول سلول بالایی رو در سلولی که انتخاب کردیم کپی میکند.

CTRL+T

این کلید میانبر محدوده‌ای رو که در اکسل انتخاب کردیم به جدول یا همون TABLE تبدیل میکند.

CTRL+S

همانطوری که اکثر شما حتماً میدانید این یکی برای ذخیره کردن فایل استفاده میشود.

CTRL+N

این کلید میانبر یک ورکبوک جدید باز میکند.

CTRL+O

این کلید میانبر پنجره‌ای رو برای بازکردن فایل اکسل باز میکند.

CTRL+W

این کلید میانبر اکسل ورکبوک فعلی رو که در حال کار با اون هستیم می‌بندد.

CTRL+F

با استفاده از این کلید میانبر پنجره جستجو در اکسل باز میشود.

F9

این کلید باعث میشود که محاسبات شیت، PIVOT TABLE یا DATA TABLE ما مجدداً انجام بشود.

زمانی که ما نحوه محاسبات خودمان رو دستی قرار میدیم این کلید کاربرد زیادی دارد.

ALT+F11

این کلید میانبر اکسل پنجره ویرایشگر Visual Basic رو که برای ماکرو نویسی مورده استفاده قرار می‌گیرد باز میکند.

CTRL+SPACE

با استفاده از این کلید میانبر میتونیم کل ستونی رو که در حال ویرایش یکی از سلول‌های اون هستیم انتخاب کنیم.

SHIFT+SPACE

با استفاده از این کلید میانبر میتونیم کل سطری رو که در حال ویرایش یکی از سلول‌های اون هستیم انتخاب کنیم.

ALT+=

این کلید میانبر برای استفاده از قابلیت AUTOSUM اکسل استفاده میشود.

اگر تعدادی سلول رو انتخاب کنبم و از این کلید میانبر استفاده کنیم اکسل به صورت خودکار جمع مقادیر آن هم در انتهای سلول‌ها اضافه میکند.

CTRL+B

این کلید میانبر اکسل برای ضخیم کردن یا همون BOLD کردن نوشته‌های سلول استفاده میشود.

CTRL+F1

با استفاده از این کلید ترکیبی میتونیم ریبون یا همون نوار ابزار قسمت بالای اکسل رو مخفی یا ظاهر کنیم. با مخفی کردن ریبون تعداد سطرهایی که میتونیم یکجا ببینیم افزایش پیدا میکند و میتونیم بهتر روی کار با فایلمان تمرکز کنیم.

CTRL+END

با استفاده از این کلید ترکیبی میتونیم آخرین سلول حاوی اطلاعات رو انتخاب کنیم.

ALT+ENTER

با استفاده از این کلید میتونیم زمانی که میخوایم داخل یک سلول چند خط مطلب بنویسیم برویم به خط بعد.

CTRL+D

این کلید ترکیبی فرمول اولین سلول محدوده انتخاب شده رو در تمام سلول‌های پایینتر کپی میکند.

CTRL+ALT+V

این کلید پنجره Paste Special روباز میکند که برای Paste کردن محتویات اطلاعات حافظه موقت با فرم‌های خاص استفاده میشود.

مثلاً زمانی که میخوایم به جای فرمول، مقدار سلول Paste بشود.

CTRL+SHIFT+END

این کلید ترکیبی از سلول فعلی تا آخرین سلول شیت رو انتخاب میکند.

CTRL+SHIFT+کلیدهای جهت دار

با استفاده از این کلید میانبر میتونیم از سلول فعلی تا آخرین محدوده شیت که اطلاعات دارد رو انتخاب کنیم. فرض کنید سلولی که فعال است A5 باشه و ما تا ستون Z اطلاعات داشته باشیم. حالا اگر از CTRL و SHIFT و جهت چپ به صورت هم‌زمان استفاده کنیم سلول‌های A5 تا Z5 انتخاب میشود.

CTRL+SHIFT+%

این کلید ترکیبی فرمت سلول‌های انتخابی رو به فرمت درصد تغییر میدهد.

CTRL+0

با استفاده از این کلید میانبر اکسل، ستون یا ستون‌های انتخاب شده مخفی و ظاهر میشود.

CTRL+9

با استفاده از این کلید میانبر، سطر یا سطرهای انتخاب شده مخفی و ظاهر میشود.

CTRL+Z

با استفاده از این کلید میانبر می‌توانید،Undo(بازگشت و برگرداندن تغییرات).

CTRL+Y

با استفاده از این کلی می‌توانید،Redo(بعد از Undo فعال می‌شود و بازگشت‌ها را برمی‌گرداند).

برای دیدن دوره آموزش ICDL به سایت مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ری مراجعه فرمایید.