لوگوی دارالفنون
بازگشت به صفحه اصلی
نام دوره طول دوره روزهای دوره ساعات برگزاری ظرفیت مانده تاریخ شروع
تعمیرکار موتورسیکلت درجه 1 و 2 (نیمه فشرده) 1/5 ماه یک شنبه - سه شنبه- پنج شنبه 16/30 الی 19/30 8 نفر 14 دی ماه
تعمیرکار موتورسیکلت درجه1 و 2 (فشرده) سه هفته شنبه الی پنجشنبه 8/30 الی 12 1نفر 28 دی ماه
مکانیک خودرو سه هفته شنبه الی پنجشنبه 13 الی 16/30 6نفر 7 دی ماه
مکانیک خودرو دو ماه یکشنبه/سه شنبه/پنجشنبه 16 الی 18 8 نفر 28 آذر ماه
برق خودرو درجه1 و 2 (فشرده) سه هفته شنبه الی پنجشنبه 13 الی 16/30 7 نفر 28 دی ماه
برق خودرو درجه1 و 2 (نیمه فشرده) دو ماه شنبه/دوشنبه/چهارشنبه 16 الی 18 3 نفر 27 آذر ماه
مالتی پلکس + برق انژکتور (فشرده) 24 جلسه شنبه الی پنجشنبه --- 5 نفر 23 آذر ماه
آرایشگری مردانه دو ماه شنبه الی چهارشنبه توافقی/2 ساعت روزانه --- یکم و 15 هرماه
آرایشگری مردانه یک ماه شنبه الی چهارشنبه توافقی/4 ساعت روزانه --- یکم و 15 هرماه
برنامه نویس : مهدی ترکمان