ثبت نام

تقویم دوره های آموزشی دارالفنون

آموزش برق ساختمان
نوع: درجه 2 نیمه فشرده (27 ساعت آموزش)
شروع 1403/03/05
ساعات 8/30 الی 11/30
مدت آموزش 27 ساعت
روزها شنبه الی چهارشنبه
ظرفیت مانده 4 از 5
هزینه 8500000 6000000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 1 نیمه فشرده(45 ساعت آموزش)
شروع 1403/03/20
ساعات 8/30 الی 11/30
مدت آموزش 45 ساعت
روزها شنبه الی چهارشنبه
ظرفیت مانده 4 از 5
هزینه 12000000 8500000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 2 نیمه فشرده
شروع 1403/02/05
ساعات 16 الی 19
مدت آموزش 24 ساعت
روزها شنبه الی چهارشنبه
ظرفیت مانده 4 از 5
هزینه 8500000 6000000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 1 نیمه فشرده
شروع 1403/03/20
ساعات 16 الی 19
مدت آموزش 30 ساعت
روزها شنبه الی چهارشنبه
ظرفیت مانده 4 از 5
هزینه 12000000 8500000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 2
شروع 1403/03/03
ساعات 8/30 الی 15/30
مدت آموزش 24 ساعت
روزها پنج شنبه ها
ظرفیت مانده 3 از 5
هزینه 8500000 6000000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 1
شروع 1403/03/31
ساعات 8/30 الی 15/30
مدت آموزش 30 ساعت
روزها پنج شنبه ها
ظرفیت مانده 3 از 5
هزینه 12000000 8500000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش ارتینگ
نوع: فشرده
شروع 1403/02/29
ساعات 8/30 الی 12
مدت آموزش 12 ساعت
روزها شنبه- یک شنبه- دوشنبه
ظرفیت مانده 3 از 3
هزینه 6000000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش برق صنعتی
نوع: درجه 2 نیمه فشرده
شروع 1403/02/31
ساعات 16 الی 19
مدت آموزش 51 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 4 از 10
هزینه 12000000 8500000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش مکانیکی
نوع: درجه 2 فشرده
شروع 1403/03/02
ساعات 8/30 الی 15/30
مدت آموزش 72 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 6 از 9
هزینه 11000000 7800000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 2 نیمه فشرده
شروع 1403/03/30
ساعات 16 الی 19
مدت آموزش 72 ساعت
روزها شنبه الی چهارشنبه
ظرفیت مانده 7 از 9
هزینه 11000000 7800000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش تعمیرات هیوندا و کیا
نوع: فشرده
شروع 1403/03/22
ساعات 8/30 الی 15/30
مدت آموزش 36 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 4 از 5
هزینه 15000000 10800000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش برق خودرو فنی حرفه ای
نوع: درجه 2 و 1 فشرده
شروع 1403/03/02
ساعات 8/30 الی 15/30
مدت آموزش 72 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 5 از 9
هزینه 14000000 9800000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 2 و 1 نیمه فشرده
شروع 1403/03/12
ساعات 16 الی 19
مدت آموزش 72 ساعت
روزها شنبه الی چهارشنبه
ظرفیت مانده 3 از 9
هزینه 14000000 9800000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش برق انژکتور -- آموزش تنظیم موتور
نوع: فشرده
شروع 1403/02/26
ساعات 8/30 الی 15/30
مدت آموزش 36 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 3 از 7
هزینه 7000000 تومان
ثبت نام در دوره
تعمیر موتور سیکلت درجه 1 و 2
نوع: درجه 2 و 1 فشرده
شروع 1403/03/03
ساعات 8/30 الی 15/30
مدت آموزش 72 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 7 از 8
هزینه 12800000 9800000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 2 و 1 نیمه فشرده
شروع 1403/03/21
ساعات 16 الی 19
مدت آموزش 72 ساعت
روزها شنبه الی چهارشنبه
ظرفیت مانده 7 از 8
هزینه 12800000 9800000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش PLC (پی ال سی)
نوع: کلاس نیمه فشرده
شروع 1403/02/31
ساعات 16 الی 19
مدت آموزش 42 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 6 از 8
هزینه 10500000 8500000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش تعویض روغنی
نوع: کلاس فشرده
شروع 14030229
ساعات 8/30 الی 12/30
مدت آموزش 24 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 0 از 8
هزینه 7500000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش جلوبندی سازی ماشین
نوع: کلاس فشرده
شروع 1403/02/29
ساعات 13/30 الی 17/30
مدت آموزش 24 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 2 از 7
هزینه 7500000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش کلیدسازی و قفل سازی
نوع: درجه2 فشرده
شروع 1403/02/29
ساعات 9 الی 13
مدت آموزش 24 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 3 از 4
هزینه 8/750/000 6/750/000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 1 فشرده
شروع 1403/03/05
ساعات 9 الی 13
مدت آموزش 24 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 3 از 4
هزینه 11/750/000 8/750/000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش آرایشگری مردانه درجه 2
نوع: درجه 2 نیمه فشرده
شروع 14030222
ساعات 9 الی 19
مدت آموزش 72 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 3 از 6
هزینه 9000000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 2 فشرده
شروع 14030222
ساعات 9 الی 19
مدت آموزش 72 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 3 از 6
هزینه 9000000 تومان
ثبت نام در دوره
نوع: درجه 1 نیمه فشرده
شروع 14030305
ساعات 14/30 الی 16
مدت آموزش 40 ساعت
روزها شنبه الی چهارشنبه
ظرفیت مانده 4 از 6
هزینه 7500000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش تعمیر پکیج -- آموزش نصب پکیج دیواری و زمینی
نوع: نیمه فشرده
شروع 1403/03/02
ساعات 16 الی 19
مدت آموزش 45 ساعت
روزها شنبه الی چهارشنبه
ظرفیت مانده 5 از 6
هزینه 11000000 8000000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش تعمیر کولر گازی -- آموزش نصب کولر گازی
نوع: نیمه فشرده
شروع 1403/02/20
ساعات 8/30 الی 11/30
مدت آموزش 36 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 3 از 6
هزینه 11000000 8000000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش لوله کشی ساختمان
نوع: نیمه فشرده
شروع 1403/02/22
ساعات 12/30 الی 15/30
مدت آموزش 45 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 3 از 3
هزینه 10500000 8500000 تومان
ثبت نام در دوره
آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری -- آموزش نصب و تعمیر آبگرمکن دیواری
نوع: نیمه فشرده
شروع 1403/02/22
ساعات 12/30 الی 15/30
مدت آموزش 18 ساعت
روزها شنبه الی پنج شنبه
ظرفیت مانده 3 از 3
هزینه 8000000 تومان
ثبت نام در دوره