لوگوی دارالفنون
بازگشت به صفحه اصلی
نام دورهطول دورهروزهای دورهظرفیتساعت و تاریخ شروعثبت نام
برق خودرو 2 و 1یک ماهشنبه الی 5شنبهتکمیل ظرفیت9 الی 11 | 30 شهریورثبت نام
برق خودرو 2 و 1دو ماهشنبه/دوشنبه/چهارشنبه4 نفر16 الی 18 | 15 مهرثبت نام
برق خودرو 2 و 1یک ماهشنبه الی پنجشنبه6 نفر14 الی 16 | 11 آبانثبت نام
تعمیرکار موتورسیکلت 2 و 1یک ماهشنبه الی 5شنبه4 نفر13 الی 11 | 24 مهرثبت نام
تعمیرکار موتورسیکلت 2 و 1دو ماهیکشنبه/سه شنبه/چهارشنبه7 نفر19/30 الی 18 | 12 آبانثبت نام
مکانیک خودرویک ماهشنبه الی پنج شنبه6 نفر11 الی 13 | 11 آبانثبت نام
مکانیک خودرودو ماهیکشنبه/سه شنبه/پنجشنبه5 نفر16 الی 18 | 16 مهرثبت نام
آرایشگری مردانهدو ماهشنبه الی چهارشنبهروزانه 2 ساعت / توافقییکم و 15 هر ماهثبت نام
آرایشگری مردانهیک ماهشنبه الی چهارشنبهروزانه 4 ساعت / توافقییکم و 15 هر ماهثبت نام
برنامه نویس : مهدی ترکمان