ثبت نام

خوابگاه

چنانچه قصد شرکت در دوره های مختلف آموزشی مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون را دارید، اما با دغدغه ای به نام محل اقامت مواجه هستید، باید این مژده را به شما بدهیم که مجموعه ما با در نظر گرفتن خوابگاه اختصاصی در مجاورت دفتر مرکزی مجتمع، به اولین مرکزی تبدیل شده است، که دو خوابگاه اختصاصی که صرفاً برای اقامت هنرجویان مجموعه استفاده می شود را در اختیار دارد. کافی است نگاهی به تصاویر زیر انداخته تا متوجه شوید که این خوابگاه ها در چه سطح بالایی از نظر نظافت و وضع رفاهی قرار دارند.


خوابگاه جدید مجموعه (فعال)

خوابگاه شماره یک مجموعه (قدیم)

شرکت در کلاس فنی حرفه ای با امکان اقامت در خوابگاه

خوابگاه شماره دو مجموعه (قدیم)

کلاس فنی حرفه ای با خوابگاه مجتمع فنی حرفه ای دار الفنون