قوانین و شرایط

لطفاً قبل از انجام مراحل ثبت نام در دوره های آموزشی قوانین و مقررات آموزشی را مطالعه نمائید. بدیهی است انجام ثبت نام به معنای قبول شرایط ذیل بود و پس از ثبت نام مطابق با آئین نامه مندرج عمل خواهد شد .

 

نكات ضروري جهت ثبت ‌نام

  • درصورتی که دوره آموزشی به دوره درجه 2 و درجه 1 تقسیم شده باشد رعایت پیش نیاز درجه 2 لازم است.
  • در درج اطلاعات شخصی ، شناسنامه ای و دوره آموزشی دقت لازم را داشته باشید ، چرا که مطابق فرم ثبت نام آنلاین ثبت نام شما انجام و برای شما گواهینامه پایان دوره صادر خواهد شد .
  • در زمان ثبت نام ، به زمان شروع دوره و ساعات آموزشی دقت نمائید
  • تشكيل كلاس‌های آموزشی منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشكيل كلاس مي‌باشد .

 

شرط موفقيت در دوره و دريافت گواهينامه فنی و حرفه ای

  • شرط موفقيت برای اخذ گواهینامه فنی حرفه ای پرداخت هزینه و شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره 50 از 100 برای آزمون تستی تئوری و کسب نمره 70 برای دوره عملی می باشد.

 

 انصراف و استرداد شهريه

  • در صورت عدم تمایل به شرکت در دوره و دادن انصراف حداکثر تا 3 روز پس از ثبت نام مشروط به عدم شروع دوره آموزشی کل مبلغ دریافتی بدون کسر هیچگونه مبلغی مسترد خواهد شد .
  • در صورت انصراف پس از 3 روز در صورتی که کار آموز به هر دلیل از شرکت در دوره آموزشی منصرف و یا توانایی و امکان شرکت در کلاس ها را نداشته باشد ، هیچگونه وجهی از شهریه دریافتی توسط مجتمع به کار آموز مسترد نمی گردد و مجتمع فنی دارالفنون اختیار دارد به هر گونه درخواست استرداد شهریه ، ترتیب اثر ندهد .

 

تعهدات کارآموز

  • در ثبت نام های آنلاین کار آموز می بایست 20 دقیقه قبل از شروع اولین جلسه دوره آموزشی به همراه مدرک شناسایی و یک قطعه عکس در دفتر مجتمع حاضر و نسبت به معرفی خود اقدام نماید.
  • در صورتی که بواسطه عمل کار آموز اعم از عمدی و یا در اثر سهل انگاری ، به تجهیزات ، اموال، لوازم آموزشی و ساختمان مجتمع خسارتی وارد شود کارآموز موظف است خسارات را مطابق با تشخیص و برآورد آموزشگاه ظرف مدت یک هفته جبران نماید .
  • جلسات غیبت کارآموز اعم از موجه و یا غیر موجه جزء‌ زمان آموزش منظور خواهد شد و مجتمع تعهدی برای جبران و اضافه نمودن دوره آموزشی ندارد.