فن کلاچ چیست؟

فن کلاچ که در برخی خودروهایی که از سیستم پروانه برای خنک کردن موتور استفاده می کنند به چشم می خورد وسیله ای است که مابین پروانه و قسمتی که از میل لنگ قدرت گرفته و سبب چرخش پروانه می گردد قرار می گیرد.

وظیفه ی این وسیله نیز به این شرح است که در هنگام خنک بودن موتور، قدرت موتور را به پروانه منتقل نمی کند و پروانه نمی چرخد و نیروی موتور هرز نمی رود ولی زمانی که موتور داغ شد این وسیله ارتباط بین موتور و پروانه را وصل کرده و پروانه را به حرکت وا می دارد و …

توجه داشته باشید حتی در صورتی که فن کلاچ آزاد باشد و نیرو به پروانه منتقل نشود نیز پروانه در سرعت های آرام می چرخد ولی زمانی که فن قفل کرده باشد پروانه با تمام قدرت می چرخد و بارز ترین نشانه ی آن نیز نعره ای است که موتور در هنگام گاز دادن می کشد.

مشکل اصلی فن کلاچ زمانی رخ می دهد که فن کلاچ قفل نکند و این مساله سبب خواهد شد تا دمای موتور خودروی شما شدیدا افزایش یابد و در این حالت حتما باید فن کلاچ را تعویض کنید وگرنه با مرخص شدن موتور خودروی خود مواجه خواهید شد.

https://darr.ir/?p=2671