روغن گیربکس چیست و چه کارایی دارد؟

روغن گیربکس چیست و چه کارایی دارد؟

گیربکس جهت عملکرد سیستم نیاز به روغن هیدرولیک دارد که بر اساس کیفیت و شرایط استفاده حتما باید بطور کامل تعویض گردد زیرا روغن بعد از مدت زمان مشخصی خاصیت خود را از دست داده و فاسد می گردد.

1- آیا روغن گیربکس اتوماتیک مادام العمر می باشد ؟

 

گیربکس جهت عملکرد سیستم نیاز به روغن هیدرولیک دارد که بر اساس کیفیت و شرایط استفاده حتما باید بطور کامل تعویض گردد زیرا روغن بعد از مدت زمان مشخصی خاصیت خود را از دست داده و فاسد می گردد. زمان تعویض روغن بعد از 60 تا 100 هزار کیلومتر پیمایش می باشد. برای یادگیری انجام این کار می توانید به بررسی صفحه آموزش تعویض روغنی بپردازید.

 

2- اگر روغن در زمان مشخص شده تعویض نشود چه ضرری برای گیربکس دارد ؟

 

در هنگام تعویض دنده به دلیل فاسد شدن روغن به چرخدنده ها ضربه وارد می شودو راننده در هنگام حرکت ضربه تعویض دنده را حس می کندو در صورت نا دیده گرفتن این مشکل احتمال خراب شدن شیر های برقی وجود دارد

 

3- فیلتر داخل گیربکس اتوماتیک را در چه زمانی باید عوض نمود؟

 

فیلتر گیربکس همانند روغن بعد از پیمایش استانداردی که کمپانی سازنده مشخص می کندفاسد شده و باید تعویض گردد در صورت تعویض نکردن فیلتر در زمان استاندارد ، صدمات زیادی به شیر های برقی و سیستم تعویض دنده وارد می کند.

 

4- چه عواملی باعث ایجاد ضربه در هنگام تعویض دنده میشود؟

 

– فاسد شدن فیلتر (پر شدن فیلتر روغن)

– فاسد شدن روغن (تغییر ماهیت شیمیایی روغن هیدرولیک گیربکس) – خراب شدن شیر برقی

 

5- تعویض روغن گیربکس از طریق کارتل صحیح می باشد ؟

 

خیر بدلایل ذیل :

– مقدار روغن موجود در کارتل گیربکس ، 50 درصد روغن کل می باشد.

– دربعضی از خودروهای مدل بالا ، در صورت باز کردن پیچ کارتل ، امکان تخلیه روغن موجود نمی باشد.

 

6- تعویض روغن از طریق کارتل چه مشکلی برای گیربکس ایجاد می کند؟

 

با این کار فقط روغن داخل کارتل تعویض می شود که خود 50 درصد روغن کل می باشد . با روشن کردن خودرو ، روغن تمیز و کارکرده با هم مخلوط شده و باعث کم شدن ماهیت شیمیایی روغن تمیز می گردد و در نهایت روغن مخلوط شده در زمان کمتری فاسد شده و باید تعویض گردد.

 

7- روش استاندارد تعویض روغن گیربکس اتوماتیک چگونه می باشد ؟

 

در هنگامی که خودرو خاموش می باشد 50 درصد روغن داخل کارتل گیربکس و مابقی داخل توربین و قطعه ای به نام ساعت و چرخدنده ها می باشد. لذا باید روغن در زمانی تعویض گردد که خودرو روشن ودر حالت پارکینگ می باشد و این کار فقط توسط دستگاه مخصوص امکان پذیر می باشد.