وظایف سنسور میل سوپاپ چیست؟

تصویری از اجزای سنسور میل سوپاپ

سنسور میل سوپاپ در قسمت انتهای میل سوپاپ و در مقابل یک زائده دایره ای شکل قراردارد ( که این زائده ۱۸۰ درجه برجسته و ۱۸۰ درجه تو رفته)
این سنسور شامل یک المنت سنسو رهاد و یک قطعه نیمه هادی می باشد که جریان ار آن عبور می کند.

مهم ترین وظایف سنسور میل سوپاپ

مهم ترین وظایف سنسور میل سوپاپ عبارت است از :

  • تفکیک موقعیت سیلندر یک در نقطه مرگ بالا نسبت به موقعیت اعلام شده توسط سنسور دور موتور
  • کوئل و انژکتور ها را کنترل میکند تا در مد ترتیبی عمل کنند
  • مقدار آوانس جرقه را برای جلوگیری از پدیده ضربه یا کوبش کنترل می کند.
  • شناسایی سیلندر ها برای جرقه و پاشش در مرحله های مختلف
  • احتراق ناقص را مشخص می کند.

ساختار داخلی سنسور موقعیت میل سوپاپ

سنسور میل سوپاپ شامل یک المنت سنسو رهاد و یک قطعه نیمه هادی می باشد که جریان از آن عبور می کند.
مدار الکتریکی سنسور موقعیت میل سوپاپ دارای یک سوکت سه پایه می باشد.
پایه ۱ تغذیه ولتاژ ۱۲ ولت یا ۵ ولت مثبت
پایه ۲ ارسال سیگنال با دامنه مربعی شکل ( برای شناسایی سیلندر ها)
پایه ۳ سیم اتصال بدنه

تعمیرات مرتبط با این سنسور خودرو را می توانید در سرفصل های آموزش برق خودرو بیاموزید.

وظایف سنسور میل سوپاپ

شرح کار سنسور موقعیت میل سوپاپ

این سنسور با اثر الکتریکی مغناطیسی هال کار می کند. بدین ترتیب که جریان در داخل این سنسور توسط یک میدان مغناطیسی منحرف می شود و ولتاژ دو سر سنسور تغییر و باعث ایجاد پالس های مربعی شکل می گردد. هر گاه بر آمدگی انتهای میل سوپاپ از جلوی این سنسور عبور کند به علت ولتاژ منفی سطح فاز میدان تغییر کرده و سیگنال ارسال شده به (ECU) صفر می شود. همچنین در زمانی که بر آمدگی میل سوپاپ روبروی سنسور قرارندارد سیگنال ارسالی ۱۲ ولت مثبت می باشد.

عیب یابی سنسور موقعیت میل سوپاپ

در صورت خرابی این سنسور ، خودرو ریتارد کار می کند. لازم به ذکر است که این سنسور در خودرو های با انژکتور ترتیبی استفاده می شود. و در صورت خرابی این سنسور پاشش سوخت از حالت ترتیبی به حالت پاشش سوخت نیمه ترتیبی تبدیل می شود و مصرف سوخت بالا می رود.

برای دیدن دوره آموزش تعمییر خودرو به سایت مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ری مراجعه فرمایید.

برچسب ها:
لینک کوتاه :
داود	ترکمان پری
داود ترکمان پری

6 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
پست های مشابه
icon-angle icon-bars icon-times