علت آتش سوزی کنتورها

علت آتش سوزی کنتورها

در این مقاله علت های آتش سوزی کنتورها را شرح خواهیم داد. لازم به ذکر است که کنتور در هر مجموعه ای اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی وجود دارد و تنها تفاوت در تکفاز و یا سه فاز بودن آن ها است. نحوه عملکرد کنتورها به طور دقیق در دوره های آموزش برق ساختمان و آموزش برق صنعتی تدریس می شوند.

علت آتش سوزی کنتور

یکی از مهمترین دلایل سوختگی کنتور استفاده از جریان نامی بیش از حد تجهیزات ساخته شده در هر کنتور می باشد که در هر کنتور این جریان نامی متفاوت می باشد و علت ان به نوع طراحی برد دیجیتالی و مقطع بوبین جریان مربوط میشود.

همچنین در کنتور های دیماندی با توجه به استفاده از ترانس جریان و غیر مستقیم بسته شدن کنتور این جریان نباید از نسبت تبدیل ترانس بیشتر شود علت بعدی و شایع مربوط به عکس بیشتر به علت اختلاف ولتاژ بین فاز و نول بوجود می اید (دوفاز میشوند)

اکثر کنتورهای دیجیتالی ولتاژ بیش از چهارصد ولت را تا بیست و چهار ساعت تحمل میکنند ولی توان بالاتر از ان باعث سوختگی بوبین ولتاژ در مدت زمان کمتر می شود.

  • سست بودن اتصال سرسیم در داخل ترمینال کنتور یا قرار نگرفتن سرسیم در زیر پیچ ترمینال که علیرغم سفت شدن پیچ به مرور زمان به علت داغ شدن ترمینال کنتور دچار حریق میشود.
  • کنتور بدون هیچ پوششی در معرض نزولات جوی قرار میگیرد که باعث نفوذ آب به داخل بدنه کنتور و در نتیجه اتصال رخ داده و این به مرور زمان باعث از بین رفتن کنتور میشود.

دلایل اتش سوزی کنتور

اتصالات سست ترمینال ورودی فاز ونول می باشد مخصوصا ترمینال ورودی نول که شل باشد باعث شارژ زدن کم کم و داغ شدن سیم و پلاستیک بدنه کنتور و در نهایت اتصال به فاز و اتش سوزی

سیمهای ورودی هم فاز هم نول به اندازه ترمینال ورودی کنتور باید لخت بشه و زیر دوتا پیچ ترمینال محکم سفت بسته بشه که در این موقع بعید میدونم که مورد اتش سوزی بوجود بیاد

اتش سوزی عمدی توسط مشترک بخاطر مصرف

آنچه که اغلب تجربتاًمشاهده گردیده سستی اتصالات،قراردادن هادی باروکش زیرپیچ ترمینالها که به حساب اینکه پیچ خودش بازخمی کردن روکش کابل ارتباط ایجادخواهدکردونیزگاهامشاهده شده است که کابل به زیرسیم گیرترمینال واردشده ونصاب متوجه این امرنشده.وهمینطورباتوجه به عرض ترمینالهای کنتوربایستی سرسیم بعدازلخت شدن بایستی دوباره خم شده و بصورت دولاتوی ترمینال بگونه ای که زیرهردوپیچ ترمینال قرارگیرد.

طراحان کنتور باید برای کاهش حرارت داخلی کنتور مسیر های عبوری جریان از کنتور را از هادی های با مقاومت پایین تر و سطح مقطع بالاتر انتخاب نمایند و از تجهیزات الکترونیکی که حرارت کمتری در مسیر جریان ایجاد می نمایند استفاده کنند وجود هرگونه مقاومت در مسیر جریان باعث ایجاد حرارت در کنتور گردیده و در دراز مدت موجب اتش گرفتن ان می گردد.

برای دیدن دوره آموزش برق ساختمان به سایت مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ری مراجعه فرمایید.