ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

43 نفر از استان azerbaijan-east در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
علی عبدالرحیمی کوچهمکانیک1402اذر شهر
توحیدجواد پورمکانیک1402تبریز
علیقربانپورتعویض روغنی1402مراغه
علیسعدیموتور سیکلت1402تبریز
مهدیعلیزادهمکانیک1401اهر
علی رضامحمدیبرق خودرو1401میانه
علییاوریمکانیک1401مراغه
رحیماقبال دلخونتعویض روغنی1401تبریز
امیرحسین خانیبرق خودرو1401کلبیر
علیجلیل زادهانژکتور1401میانه
هادیمیرزاییانژکتور1401میانه
محمدبینندهبرق خودرو1401شبستر
محمد رضاغلامیمکانیک1401شبستر
توحیدطهوریبرق خودرو1401تبریز
رضا فتحیموتور سیکلت1401میانه
تیمورصادقیcng1400سراب
رضا جلیلیتعویض روغنی1400میانه
حسینزندیهتعویض روغنی1400هشترود
رسول مولویبرق صنعتی1401ملکان
سپهربهینا فرددوربین1401جلفا
پوریاسلیمیبرق خودرو1399ترکمن چای
علی رضاباقی سینبرق خودرو1401تبریز
محمدبقاییبرق خودرو1399عجبشیر
حمیدباباییمکانیک1399اذر شهر
احسانغلامیمکانیک1400مرند
مجتبییار محمدیمکانیک1400بناب
علیروشومیبرق خودرو1400تبریز
فرحاناسعدیبرق خودرو1399تبریز
محسندرهیبرق خودرو1399تبریز
امیرترفیعیمکانیک1399تبریز
اکبرقلی نژادمکانیک1400مراغه
علیابراهیمیجلوبندی1400ترکمانچای
حسنعزیزیموتور سیکلت1400اهر
میثممحسن پورمکانیک1400اذرشهر
علیحسینیمکانیک1400مرند
سجادفتح الهبرق خودرو1400هشترود
عباسپورفلاحیانمکانیک1402مرند
امیداصغر پور ارایشگری 1 و21402بستان اباد
حسنرنجبریارایشگری 2و11402مراغه
امیندلدادهارایشگری 21402سراب
فردیندلداده مهربانیموتور سیکلت1402سراب
علیخیری مهربانیموتور سیکلت1402سراب
امیدولی پورتعویض روغنی1402تبریز