ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

49 نفر از استان fars در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
علی رضا گودرزیمکانیک1402احمد اباد
علیگنجیمکانیک1402شیراز
امیر محمدحسینیانمکانیک1402شیراز
عباسجوکارارایشگری 21402کازرون
عباسجوکار مشتانیارایشگری 21402کازرون
مهدیخجستهبرق ساختمان1402لامرد
مهدیامانی فردبرق ساختمان1402لامرد
محمدطاهریبرق خودرو1402لارستان
مهرانیعقوبی شادتهویض روغنی1402شیراز
مهدیپالیزدانمکانیک1401فراش بند
امیر حسینپزشکیموتور سیکلت1402شیراز
امیر حسینپزشکیانژکتور1402شیراز
مسعودنهمت الهیمکانیک1401اباده شیراز
احمدرحمانیبرق خودرو1402فراشبند
حمید مرادیبرق خودرو1402داراب
حمید رضاخشنودانژ کتور موتور1401کازرون
مصطفیاحمدیبرق صنعتی1401فارس
مصطفیاحمدیpLC1401فارس
عادلابیارقفل و کلید1402جهرم
فرهادشفیعیقفل و کلید1402جهرم
دانیالحدادبرق خودرو1400فارس
ابوالفضلحدادتعویض روغن1400فارس
محمدفولادیبرق خودرو1400کازرون
عیسیمحمدیبرق خودرو1400لارستان
احمد علیزارعیاعلام حریق1400شیراز
مسعودصدقیبرق صنعتی1400جهرم
محمدعلی محمدیاعلام حریق1400شیراز
سید محمد باقرمهدیان پوربرق خودرو1399فارس
عمادخورسندجلوبندی1399لار
سید حسینفاضل زادهموتور سیکلت1400شیراز
قاسمفرامرزیبرق خودرو1399فارس
علی اکبرفلاغ مسکنبرق خودرو1399لارستان
سجادکازهمکانیک1399فارس
مهدیشیخیمکانیک1399نوراباد
محمد صادقزارعیبرق خودرو1399فارس
محمد علیالبرزیمکانیک1399فارس
مهرزادزارعارایشگری 21400فارس
حسنحسینیمکانیک1398فارس
موسیجنت علیبرق خودرو1398فارس
هادیهاشمیموتور سیکلت1400شیراز
ایمانابراهیمیموتور سیکلت1400فارس
هادیقربانیبرق خودرو1399شیراز
سعیدبرزگرمکانیک1399فارس
احسان برزگرمکانیک1402شیراز
محمدایزد پناهبرق خودرو1402بندر گناوه
محمد حسین محمودیتعویض روغنی1402زرقان
حمیدرضاخشنودموتور سیکلت1401کازرون
حسینقایدیبرق خودرو1399لامرد
حسیننجفیبرق خودرو1402شیراز