ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

46 نفر از استان qazvin در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
امیر حسینشریفیمکانیک1402قزوین
محمد رضا طاهر خانیبرق خودرو1402تاکستان
ناصراینالوبرق صنعتی1401ابیک
محمد مهدیحاجی اقاسیمکانیک1402قزوین
فرزینعقبی مالفجانیجلوبندی1402قزوین
حامدحفاریبرق خودرو1402قزوین
حسینحفاریبرق خودرو1402قزوین
میثمیوسفلیهیوندا کیا1402قزوین
مهیاراسدی جیر ندهیهیوندا کیا1402قزوین
محمدیوسف خانیجلوبندی1402قزوین
رضا احمدیدوربین1401ابهر
محمد رضافرضی دخت سیاهکلیتعویض روغنی1401قزوین
میثمارمونبرق خودرو1401بویین زهرا
مجیدمافیموتور سیکلت1401قزوین
اسماعیلکشاورزانژکتور1402مینودر
امیر حسینقلیانموتور سیکلت1402قزوین
باقرابراهیمیبرق خودرو1400قزوین
عباسمعصومیبرق خودرو1400قزوین
احسانشریفیبرق ساختمان1400قزوین
محمد جوادمحمدیبرق خودرو1401قزوین
مهدیابراهیمیبرق خودرو1399قزوین
مهدیلطفی فردجلوبندی1399قزوین
حسینچگینیبرق خودرو1399قزوین
حسنقاسمیبرق ساختمان1400قزوین
محمدبیکیمکانیک1400قزوین
محمد امینملکیمکانیک1400قزوین
دانیالافشاربرق خودرو1400قزوین
محمد رضافلسفیانژکتور1400قزوین
امیرحسینپور محمدبرق خودرو1400قزوین
مصطفیطاهر خانیتون اپ1399قزوین
محمدایازتون اپ1399قزوین
سعیدفروزیانتعویض روغن1399بویین زهرا
حسیننعیمیمکانیک1399قزوین
علیرضارمضانیCNG1400تاکستان
محمدساروخانیمکانیک1400قزوین
سعیداکبر شاهیمکانیک1400قزوین
محمد رضانعمتی اصلانژکتور1400قزوین
وحیدعلی محمد لومکانیک1399قزوین
نویدشفیعیبرق خودرو1399قزوین
مصطفیفلاح قنبریتعویض روغن1399قزوین
جوادحصاریبرق خودرو1399ابیک
بهروزمهران فربرق خودرو1399قزوین
مهرانحبیب پورموتور سیکلت1402قزوین
محمودعارفی مسکونیPLC1402بویین زهرا
مهدیکبیریکلید سازی1402قزوین
مصطفیمحبیبرق خودرو1402قزوین