ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

67 نفر از استان hormozgan در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
محمدنیکدانموتور سیکلت1401قشم
یاسینکوهیبرق ساختمان1402بوشهر دشتی
راشدزعیمیبرق ساختمان1401بندر لنگه
راشدزعیمیدوربین مدار بسته1401بندر لنگه
مسلمبارانیبرق صنعتی1402بندر لنگه
احمدمحمودیدوربین مدار بسته1402مییناب
ابوالفضلفریدون فرد مکانیک هیوندا و کیا1402بوشهر
علیزعیمیتهویض روغنی1402میناب
امیدفراخپوربرق خودرو1402هرمزگان
حسنرییسیجلوبندی1402سیریک
مجتبیدهکارمکانیک1401رودان
جلیلبهرامی سعادت ابادیبرق خودرو1401بندر عباس
حامدازمنهموتور سیکلت1401بندر خمیر
حامد پور سعیدیبرق خودرو1402بندر عباس
علیرضاحسن زادهمکانیک1401بندر عباس
مجتبیحسنزادهمکانیک1401حاجی اباد
مهدیسعادتیانژکتور1401داماهی
مهدیسعادتیمالتی پلکس1401داماهی
محمدخوشحالارایشگری 21402بندر لنگه
امیر حسینعزتیبرق صنعتی1401بندرعباس
راشدزعیمیبرق صنعتی1401بندرلنگه
راشدزعیمیpLC1401بندرلنگه
روح اللهشریفیمکانیک1400رودان
علیرحیمیموتور سیکلت1400قشم
سید احمدهاشمیموتور سیکلت1400قشم
سید محمدحسینیبرق خودرو1400بستک
سیف الدینعلویمکانیک1400قشم
علیروحانیمکانیک1400کیش
علی روحانیبرق خودرو1400کیش
علیروحانیتون اپ1400کیش
رضا مراد پوربرق صنعتی1400بندرعباس
ماشااللهامدیدهجلوبندی1401بستک
مهدیسعادتیبرق خودرو1401بندرعباس
مجیددرویشمکانیک1401بندرعباس
امیر علیرحیمیمکانیک1401بندرعباس
محمد معتمدتعویض روغنی1401بستک
محمد علیسقاییبرق خودرو1401بندرعباس
محمد علیسقاییانژکتور1401بندرعباس
محمد علیسقاییمالتی پلکس1401بندرعباس
محمد علیسقاییECU1401بندرعباس
محمودشانیبرق صنعتی1399میناب
علیروحانیتون اپ1400کیش
بابکافراسیابیبرق خودرو1400بندر عباس
میلادمحمودیمکانیک1400بندر عباس
حسنسروربرق ساختمان1399بندر لنگه
امیر رضاغلامیبرق خودرو1399قشم
نویددریساویتعویض روغن1399بند ر عباس
رضا داستالهموتور سیکلت1399میناب
سعیدصیادیمکانیک1399بندر عباس
امیرعباسیبرق خودرو1399بندر عباس
اسماعیلشفاییمکانیک1398قشم
نعیمقتالیبرق خودرو1400بستک
سید نعیمقتالیانژکتور1400بستک
نعیمقتالیمالتی پلکس1400بستک
متیندهقانیبرق خودرو1400بندرعباس
علیرضاکمالیبرق خودرو1400بندرعباسی
میلادعالی پوربرق خودرو1400بندر عباس
سعیدسعیدیبرق خودرو1400قشم
حسنسعیدیبرق خودرو1400قشم
محمدملاحیبرق خودرو1399میناب
یحییاحمدیبرق خودرو1399بندرعباس
سالمبورهموتور سیکلت1399بندرعباس
غلامرضاشهسواریبرق خودرو1399بشاگرد
مهرانکامرانیبرق خودرو1399میناب
پوریاکاویانیبرق خودرو1399بندرعباس
مهرزادحیدریبرق خودرو1399بوشهر
جاویدجوادیانتعویض روغنی1402بوشه