ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

33 نفر از استان golestan در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
فاضلسارانیمکانیک1402گرگان
عارففرهنگبرق صنعتی1402اق قلا
عارففرهنگpLC1402اق قلا
علی اشوریانبرق خودرو1402کنبد کاووس
محمدمیرزاپورزرندینیمکانیک1402بندر ترکمن
عرفان دهقانیمکانیک1401گنبد کاووس
محمد امیناق اتابایبرق خودرو1402گنبد کاووس
موسی الرضاوزیریبرق خودرو1402گنبد کاووس
احمدبیاتموتور سیکلت1402گرگان
همایونبدراق نژادموتور سیکلت1402گرگان
سعید ایمریمکانیک1401بندر ترکمن
سید ارتاحسینیمکانیک1402کرد کوی
ابراهیم قزلموتور سیکلت1401گلستان
محسنقلندر ابادیمکانیک1401گرگان
منصورنوری نژادارایشگری 21401گنبد کاووس
مهدیفرامرزیارایشگری 21401مینودشت
ایلیادحبیب الهیارایشگری 21401گنبد کاووس
ابراهیمقره باشمکانیک1399گنبد کاووس
سعیدوزیریبرق صنعتی1400گنبد کاووس
نویانصفرزادهبرق صنعتی1399کلاله
سید حسینقوامیبرق صنعتی1400مینودشت
امید کفش دوزبرق صنعتی1400گنبد کاووس
سعیدسراوانیبرق خودرو1400گنبد کاووس
مرتضیمحمدیانبرق خودرو1400گرگان
بنیامینشیخبرق خودرو1400بندر ترکمن
محمدمهدویمکانیک1400رامیان
علیکسلخهبرق خودرو1400اق قلا
عرفانرهنمابرق خودرو1399گرگان
سید علیرضاحسینیبرق خودرو1399کردکوی
ایمانعظیمیمکانیک1402گنبد کاووس
انا محمداقچه لیتعویض روغن1402گلستان
سعیدمزیدیکلید سازی1402علی اباد کتول
ایمانگروسیموتور سیکلت1402گرگان